Czym się kierować przy wyborze instalatora wentylacji?

Informacja dla inwestora

Decydując się na montaż instalacji wentylacyjnej zwracajmy uwagę na urządzenia, które montujemy, by ich parametry techniczne spełniały nasze oczekiwania. Zwracajmy też uwagę, jakiej firmie wykonawczej zlecamy wykonanie instalacji rekuperacji. Poniżej kilka istotnych wskazówek, czym się kierować przy wyborze instalatora, na co zwrócić uwagę oceniając wykonanie robót.

W artykule opisujemy co należy sprawdzić w ofercie firmy instalatorskiej proponującej montaż instalacji rekuperacyjnej, żeby mieć pewność, że instalacja zostanie wykonana poprawnie i spełni oczekiwania w zakresie efektywności działania?

Piszemy na co zwrócić uwagę przy analizie ofert dotyczących wykonania instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła. Ażeby mieć pewność, że wykonana instalacja spełni założenia projektowe i oczekiwania inwestora warto sprawdzić poniższe rzeczy.

Projekt instalacji

Czy w ramach oferty złożonej przez firmę instalatorską został wykonany projekt instalacji, czy można zapoznać się z nim oraz projektowanymi przepływami powietrza w poszczególnych pomieszczeniach oraz projektowanym sposobem rozprowadzenia instalacji.

Pomiary przepływu powietrza

Czy i za pomocą jakich urządzeń pomiarowych zostaną sprawdzone przepływy powietrza po wykonaniu instalacji.

Regulacja urządzeń

Czy firma w ramach oferty zapewnia regulację wykonanej instalacji i sporządzenie protokołu skuteczności wentylacji. Ważne, by pomiary były wykonane odpowiedniej klasy sprzętem pomiarowym posiadającym certyfikat (świadectwo rzetelności pomiarów) umożliwiającym odczyt parametrów przepływu powietrza z anemostatu w danym pomieszczeniu bezpośrednio przeliczonych w mierniku na m3/h.

Tylko taki pomiar daje wiarygodny odczyt i możliwość bezpośredniego zweryfikowania odczytu przez inwestora. Dopiero odpowiednie wyregulowanie przepływów powietrza w instalacji nawiewnej i wywiewnej zapewnia efektywny odzysk ciepła w procesie rekuperacji. Jak również poprawności wykonania instalacji.
Poprawny pomiar umożliwia też ustalenie zrównoważenia przepływów powietrza nawiewanego i wywiewanego w celu zapewnienia przynajmniej równowagi tych przepływów lub korzystnego nadciśnienia. Warto więc zapytać instalatora, czym i jak (o ile w ogóle) to wykona.

Izolacja termiczna

Jaka jest grubość izolacji termicznej na proponowanych w ofercie kanałach wentylacyjnych. Na rynku są dostępne tanie kanały, których izolacja jest tak cienka, „rzadka” i niejednorodna jak sieć rybacka. Nie po to się instaluje sporo kosztującą centralę wentylacyjną o wysokim odzysku ciepła, żeby całe ciepło w zimie uszło z kanału wentylacyjnego przez niedostateczną termoizolację, zanim dopłynie do anemostatu w pomieszczeniu, gubiąc „po drodze” to, co odzyskał rekuperator, czy też ciepło wywiewane z pomieszczeń zanim dopłynie tymi kanałami to „ulotni się po drodze”.

Latem natomiast przez te kanały dogrzewane jest niepotrzebnie nawiewane powietrze…. Przy bardzo niskich temperaturach obniżenie temperatury powietrza w kanałach wywiewnych powoduje szybsze szronienie i zamarzanie rekuperatora oraz przedłużenie czasu jego rozszraniania. W związku ze stratą ciepła w nie izolowanym dostatecznie kanale, generuje duże straty ciepła. Niedostatecznie zaizolowany kanał wentylacyjny prowadzący powietrze w przestrzeniach nieogrzewanych powoduje obniżenie temperatury powietrza wywiewanego i nawiewanego po dogrzaniu w rekuperatorze i skutkuje OBNIŻENIEM sprawności odzysku ciepła w centrali, a więc obniżeniem efektywności pracy całej instalacji wentylacyjnej.

W Polskich warunkach klimatycznych, najbardziej optymalna grubość izolacji na kanałach wentylacyjnych w instalacjach rekuperacyjnych, to izolacja grubości 5 cm, które najczęściej prowadzone są w przestrzeni nieogrzewanego (ale koniecznie ocieplonego) poddasza w warunkach polskiego klimatu. Dla obniżenia ceny instalacji, (lub nieświadomości instalatora, „bo wszyscy tak robą”) najczęściej proponowane jest 2,5 cm izolacji, które w naszym klimacie jest dla w/w warunków stanowczo za małe.

Niedostateczna izolacja kanału wentylacyjnego powoduje to, że zakupiony za spore pieniądze rekuperator o maksymalnie wysokiej skuteczności odzysku ciepła, traci je w znacznym stopniu na słabo zaizolowanych kanałach. Skutkuje to zmniejszonym odzyskiem ciepła lub wręcz nawiewem niedogrzanego powietrza do pomieszczeń z powodu całkowicie zamarzniętego rekuperatora. W słabo zaizolowanym kanale wentylacyjnym, ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń traci ciepło przepływając przez nieogrzewane pomieszczenie strychu. Skutkiem tego jest zmniejszenie skuteczności odzysku ciepła oraz znaczące wydłużenie czasu rozszraniania rekuperatora. Natomiast latem powietrze prowadzone w tych kanałach usytuowanych na poddaszu z tego samego powodu jest dogrzewane i wpada do domu, jako cieplejsze, niż jest na dworze.

W przypadku instalacji z GWC, praktycznie eliminuje to efekt chłodzenia, jaki miał on zapewniać latem. Tym samym inwestycja GWC z powodu jego efektu klimatyzacyjnego zaczyna tracić sens z prozaicznego powodu.

Referencje

Ile instalacji wykonała firma oferująca montaż rekuperacji i czy można sprawdzić działanie tych instalacji u klientów, u których funkcjonuje ona przynajmniej parę lat, pod względem hałasu, jaki emituje i do jakiego stopnia inwestor jest zadowolony z firmy instalacyjnej i efektu jej pracy.

Jak długo instalator jest na rynku

Jak długo firma instalatorska jest na rynku. Długi czas obecności na rynku wyspecjalizowanej w tej branży firmy daje większą gwarancje wykonania dobrej i efektywnej instalacji oraz pewność, że w razie awarii sprzętu będzie do kogo zgłosić reklamacje i będzie miał kto ją w ramach naprawy gwarancyjnej usunąć.

Ilość pozytywnych odpowiedzi na postawione powyżej kwestie może dać ważną opinie o firmie i ocenić na ile ta firma w razie ewentualnych reklamacji, (związanych np. z awarią centrali wentylacyjnej) będzie w stanie na te reklamacje szybko i skutecznie zareagować.

Jeżeli oferent nie jest w stanie przestawić w wiarygodny sposób w/w elementów Lepiej jest poszukać firmy, która będzie w stanie odnieść się do nich w pozytywny sposób.

Dodatkowo

W odniesieniu do proponowanej w ofercie poza ceną centrali wentylacyjnej warto sprawdzić:

  • efektywność wentylacji tj: ile energii elektrycznej na poszczególnych biegach zużywa w odniesieniu do ilości wydatkowanego powietrza na godzinę,
  • emitowany hałas i na ile jest on uciążliwy. Najlepiej u osób ,które ten typ centrali posiadają i mogą wyrazić wiarygodną opinię,
  • ile kosztują filtry powietrza i jak często należy je wymieniać
  • jak dużą powierzchnię mają filtry. Im większa powierzchnia filtra tym lepiej ze względu na opory powietrza, jakie stwarza i długość okresu ich eksploatacji,
  • jaki jest czas oczekiwania w razie awarii na zapasową część,
  • czy producent centrali pokazuje w karcie technicznej produktu lub karcie DTR wykres ukazujący skuteczność odzysku ciepła w odniesieniu do ilości przepływającego przez wymiennik ciepła powietrza. Dopiero taki wykres, to gwarancja rzetelnej informacji dotyczącej tego parametru, od którego zależy prawdziwa oszczędność ciepła w rekuperatorze i na rachunku za energię do ogrzewania domu.

Treść reklam rekuperatorów

Wielu producentów zapewnia w ulotkach reklamowych, że „odzysku ciepła do np. 95 %”, bo w reklamie bezkarnie można pisać półprawdę. Może tak być, że dana centrala ma taką sprawność, w warunkach laboratoryjnych i na najniższych przepływach powietrza. Jeżeli nie ma w karcie technicznej precyzyjnych danych technicznych w postaci wykresu ilustrującego ile naprawdę ciepłą odzyskuje przy wzrastającym przepływie powietrza, to warto się zastanowić dlaczego są to tajne dane. Może w takim wypadku warto zastosować centralę, której producent te dane ukazuje.

Posted in: