Domy jednorodzinne

Informacje ogólne

 • Podstawowym zadaniem wentylacji jest dostarczanie ludziom świeżego powietrza w ilości niezbędnej do normalnego funkcjonowania organizmu.

  W wyniku bowiem braku wystarczającej ilości świeżego powietrza bardzo szybko pojawiają się niepożądane, szkodliwe dla zdrowia symptomy.

  Ponieważ dotychczas stosowana w budynkach mieszkalnych wentylacja tzw. grawitacyjna przestała całkowicie działać w warunkach budownictwa energooszczędnego praktycznie niezbędna jest mechaniczna.

 • W okresie zimowych proces wentylacji pochłania znaczne ilości energii grzewczej dlatego stosuje się odzysk ciepła z powietrza usuwanego.

  Sam proces wymiany powietrza zużytego na świeże powinien zawsze przebiegać wg zasady: nawiewa się powietrza świeże do pomieszczeń czystych (pokoje, salony), a usuwa z pomieszczeń typu kuchnie, łazienki, WC, garderoby.

  Normy prawne określają wymagane minimalne ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń.

  Spełnienie podstawowych norm powinno być cechą wszystkich układów wentylacyjnych.

 • Zobacz jak to działa

 • Kalkulator – płać mniej!!!

  Oblicz ile zaoszczędzisz w sezonie grzewczym wykorzystując nasze systemy wentylacyjne.

  OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI

  Zapytaj o ofertę

  Złóż zapytanie o wstępna ofertę na wykonanie ultra-energooszczędnej wentylacji Geo-Klimat.

  WYŚLIJ ZAPYTANIE

Rodzaje i możliwości systemów

STANDARD
Standardowy układ
wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej.
 • Wentylacja
 • Cicha praca
 • Oszczędność
GEO-SYSTEM
Układ wentylacji
nawiewno-wywiewnej
zapewniający
wyższy komfort mikroklimatu
wewnątrz pomieszczeń.
 • Wentylacja
 • Cicha praca
 • Oszczędność
 • Ogrzewanie GWC
 • Chłodzenie GWC
GEO-SYSTEM
MAX
Układ wentylacji
nawiewno-wywiewnej wyposażony w
pompę ciepła,
nawilżacz powietrza
świeżego zapewniający
wysoki komfort mikroklimatu
wewnątrz pomieszczeń.
 • Wentylacja
 • Cicha praca
 • Oszczędność
 • Dogrzewanie pompą ciepła
 • Chłodzenie pompą ciepła
 • Komfort
GEO-KLIMAT
Układ
wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny
służący do ultraenergooszczędnej
wentylacji.
 • Wentylacja
 • Cicha praca
 • Oszczędność
 • Ogrzewanie pompą ciepła
 • Chłodzenie pompą ciepła
 • Wysoki komfort
 • Nawilżanie
 • Osuszanie
 • Kształtowanie komfortu

  Głównym medium, które kształtuje poziom komfortu wewnątrz pomieszczeń jest właśnie powietrze.

  W tym przypadku istotnymi parametrami stają się :

  • ilość świeżego powietrza,
  • prędkość, kierunek przepływu,
  • temperatura,
  • wilgotność,
  • „czystość” biologiczna, chemiczna , mechaniczna
  • jonizacja.

  Z tego najbardziej znaczącym kryterium decydującym o jakości jest
  ilość świeżego powietrza.

 • Koszty

  Wiadomą rzeczą jest, że proces wentylacji mechanicznej związany jest z kosztami. Szczególnie w sezonie grzewczym.

  Składają się na nie:

  • koszty wykonania instalacji,
  • energii elektrycznej pracujących wentylatorów,
  • filtrów powietrza,
  • tzw. ochrony przeciwzamrożeniowej
  • oraz dodatkowego dogrzania powietrza po procesie rekuperacji w centrali.

  Koszty te są proporcjonalne do ilości powietrza. Mając na uwadze ograniczenie tych kosztów ( i kosztów związanych z odpowiednia wielkością centrali) wiele firm dobierając system wentylacyjny przelicza go dla minimalnych obowiązujących norm, które stworzono tylko dla zapewnienia minimalnych wymagań zdrowotno-higienicznych w budynkach mieszkalnych.

Oferta urządzeń

Firma PRO-VENT Systemy Wentylacyjne na postawie wieloletnich doświadczeń opracowała rozwiązania urządzeń do układów wentylacji z odzyskiem ciepła, które spełniają nie tylko podstawowe wymagania obowiązujących polskich norm, ale również zapewniają odpowiednio wyższy komfort życia w wentylowanych domach czy firmach przy możliwie najniższych kosztach eksploatacyjnych.

Stosując urządzenia naszej firmy można wykonać instalacje wentylacyjne, wentylacyjno-chłodzące oraz wentylacyjno-grzewczo-chłodzące spełniające zarówno minimalne jak i bardzo wysokie standardy energetyczne i higieniczno-zdrowotne.

Ze względu na zakładany poziom komfortu wewnętrznego oraz na funkcje jakie są do spełnienia, projektuje i wykonuje się kilka rodzajów instalacji.

W ofercie firmy PRO-VENT dla budownictwa mieszkaniowego są:

Do większych obiektów:

 • Centrale z wymiennikiem przeciwprądowym i pompą ciepła

  rekuperator mistral

  • GEO-VENT
  • MULTIVENT