Geo-Klimat

Komfortowa wentylacja – GEO KLIMAT KOMFORT

Cechy charakterystyczne

Układ wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjny Pro-Vent GEO-KLIMAT komfort jest nowatorskim opatentowanym rozwiązaniem opracowanym przez firmę PRO-VENT, służącym do ultraenergooszczędnej klimatyzacji nowobudowanych domów jednorodzinnych.

Obiekt w którym ma być zastosowany GEO-KLIMAT powinien charakteryzować się bardzo dobrą izolacyjnością przegród zewnętrznych, niewielkim wpływem mostków cieplnych oraz wysoką szczelnością pneumatyczną na poziome n50= 1 (konieczne jest wykonanie próby szczelności).

Zobacz jak to działa

Co odróżnia Geo-Klimat od innych instalacji wentylacyjnych z rekuperacją?

GEO-KLIMAT komfort zapewnia najwyższą jakość powietrza wewnętrznego spośród innych spotykanych układów. Z założenia ma spełniać wszystkie parametry najwyższej kategorii pkt.1 normy PN-EN 15 251 w ciągu całego roku. Spośród wszystkich systemów charakteryzuje się największą wymianą powietrza wewnętrznego na świeże.
Każdy indywidualnie zaprojektowany układ wentylacyjny z uwzględnieniem funkcji podstawowego ogrzewania i chłodzenia charakteryzuje się bardzo niskimi oporami powietrza oraz najwyższą ochroną akustyczną (poprzez 4 krotne tłumienie).
Wysoki odzysk ciepła z wentylacji (do 95%): ogranicza się całkowite zapotrzebowanie cieplne domu.
Energia grzewcza w ponad 80% dostarczana jest z pompy ciepła rekuperatora MISTRAL MAX, a więc z taniego źródła, resztę zapotrzebowania na ciepło pokrywa układ uzupełniający np. ogrzewanie elektryczne głównie w celu regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.

Co daje GEO-Klimat Komfort

 • Komfortowa wentylacja pomieszczeń.
 • Ogrzewanie powietrzne pomieszczeń.
 • Nawilżanie powietrza w okresie zimowym.
 • Chłodzenie – klimatyzacja pomieszczeń.
 • Przygotowanie c.w.u. (opcja).
 • Ogrzewanie wodne niskotemperaturowe (opcja).

Budowa i elementy systemu

budowa systemu wentylacji geo klimat komfort

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO

Wentylacyjnego w sezonie grzewczym. Energia cieplna z GWC służy do zasilania powietrznej pompy ciepła centrali MISTRAL MAX. Zatem gruntowy wymiennik ciepła stanowi dolne źródło zasilające układ wentylacyjny i grzewczy budynku. Ponieważ prawie cała energia potrzebna na cele grzewcze pochodzi z bufora ziemnego, dlatego odpowiednia energetyczna wydajność GWC ma kluczowe znacznie dla sprawnego funkcjonowania systemu grzewczego. Wymienniki PROVENT-GEO w układach GEO-KLIMAT komfort dobierane są znacznie większe niż w zastosowaniach tylko wentylacyjnych. Ma to na celu zapewnienie wystarczającej energii grzewczej jak również istotne zmniejszenie oporów powietrza na odcinku od czerpni powietrza do centrali wentylacyjnej. Najkorzystniej jest zaprojektować GWC pod płytą fundamentową budynku.

Centrala klimatyzacyjna z pompą ciepła i nawilżaczem powietrza MISTRAL MAX

Charakter pracy centrali w układach GEO-KLIMAT jest nieco inny niż w układach wentylacyjnych GEO-SYSTEM MAX. Ponieważ świeże powietrze jest nośnikiem energii grzewczej dlatego ilość powietrza podyktowana jest zimą funkcją ogrzewania. W efekcie większa moc grzewcza realizowana jest głównie przez zwiększenie wydajności wentylacji. Stąd potrzeba zapewnienia odpowiednio dużej wydajności energetycznej GWC.

Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów EC oraz niewielkie opory własne central zapewniają najwyższa efektywność energetyczną – SFP = 0,21 W/(m3/h).

Wysokosprawny, przeciwprądowy wymiennik ciepła o zmniejszonych oporach hydraulicznych zapewnia odzysk ciepła do 92%.

Zaawansowana automatyka kontroli przepływów utrzymuje stałe strumienie powietrza zapewniając tym samym maksymalną efektywność energetyczną.

Sprężarkowa pompa ciepła dostosowana do współpracy z GWC PROVENT-GEO dostarcza taniej energii grzewczej zimą i chłodu latem.

Dedykowany termoizolowany układ nawiewny z indywidualną regulacją strumieniami powietrza

Układ nawiewny opracowany został z myślą jego montażu w pogrubionej warstwie styropianu na stropie pomiędzy kondygnacjami.

Cechy szczególne to:

 • Niewielkie opory tłoczenia powietrza.
 • Wysoka termoizolacyjność dostosowana do funkcji grzewczo-klimatyzacyjnych.
 • Skuteczna ochrona przed hałasem dzięki zastosowaniu 4 etapowego tłumienia akustycznego.
 • Elektroniczna regulacja wydajności poszczególnych nawiewników.

Ponieważ potrzeby grzewcze wymuszają zastosowanie dodatkowych nawiewów, dlatego instalacja nawiewna GEO-KLIMAT jest bardziej rozbudowana od standardowych układów wentylacyjnych.

Automatyka

Na podstawie czujników wilgotności i temperatury zapewniony jest całoroczny nadzór nad zadanymi parametrami mikroklimatu w budynku. Praca wszystkich funkcji może się odbywać w sposób programowalny-automatyczny lub ręczny.

 • Kontrola wentylacji – w tym równoważenie nawiewu z wywiewem. Centrala na bieżąco bilansuje przepływy niezależnie od zmieniających się parametrów instalacji. Zapewniona jest przez to niezawodna praca, maksymalny odzysk ciepła oraz monitorowanie układu (np. stanu filtrów powietrza).
 • Chłodzenie bierne – z GWC przez bypass.
 • chłodzenie czynne – z GWC + pompa ciepła.
 • Ogrzewanie przez wentylację – odzysk ciepła + pompa ciepła.

Normy

W związku z Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzoną w Polsce przez nowelizację do ustawy „Prawo budowlane” z dnia 19.09.2007 wciąż wdrażane są do polskiego prawodawstwa nowe normy. PKN sukcesywnie opracowuje polskie wersje norm europejskich. Jedną z nich jest norma PN-EN 15251:2012 – Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego, dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.

Dodatkowe kryteria jakie trzeba wziąć pod uwagę, projektując już instalację wentylacyjną pod kątem usytuowania poszczególnych elementów systemu, zawarte są w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690) z późniejszymi zmianami.

KATEGORIA Krotność wymian powietrza* Pokoje dzienne i sypialnie (ilość powietrza) Ilość powietrza usuwanego
m3/h/m2 (1) 1/h m3/h/osoba (2) m3/h/m2 (3) Kuchnia (4a) Łazienki (4b) Toalety (4)
I 1,76 0,7 36 5,04 100,8 72 50,4
II 1,51 0,6 25,2 3,6 72 54 36
III 1,26 0,5 14,4 2,16 50,4 36 25,2

* Krotność wymian powietrza jest podobna w m3/h/m2 i w m3/h/osoba (2) kiedy wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m.

Dla systemu Geo-Klimat zakłada się spełnienie warunków dla I kategorii pomieszczeń.

Kalkulator

Przykładowe dobory central wentylacyjnych, wymiennika gruntowego oraz wyliczenie ekonomicznego efektu stosowania instalacji wentylacyjnej PRO-VENT PRO-VENT Geo-Klimat komfort na podstawie programu:

OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI