Geo-System Max

Wentylacja z pompą ciepła – GEO SYSTEM MAX

Cechy charakterystyczne

Układ wentylacyjny jest zbudowany jak układ Geo-System ale zamiast centrali rekuperacyjnej zastosowano z centralę wentylacyjną MISTRAL MAX wyposażoną dodatkowo w pompę ciepła i nawilżacz powietrza świeżego.

GEO-System MAX dedykowany do współczesnego budownictwa pasywnego i energooszczędnego jako układ wspomagający ogrzewanie poprzez dostarczanie taniej energii grzewczej (pompa ciepła) znacznie redukując sezonowe koszty ogrzewania.

zasada działania rekuperatora z pompą ciepła
ZASADA DZIAŁANIA CENTRALI Z POMPĄ CIEPŁA (funkcja grzanie)

Co odróżnia GEO-SYSTEM MAX od innych instalacji wentylacyjnych z rekuperacją

Niezakłócona praca nawet podczas silnych mrozów.

Zwiększona jest nominalna wydajność powietrza o 50-100% w stosunku do min. wymogów higienicznych.

Zastosowanie podwyższonej izolacyjności termicznej i akustycznej instalacji nawiewnej dostosowanej do nawiewu chłodnego powietrza w lecie i ciepłego w zimie.

Sterowniki central wentylacyjnych MISTRAL posiadają specjalną funkcję do współpracy z wymiennikiem gruntowym optymalizujący pracę układu.

Część energii grzewczej dostarczana jest z pompy ciepła centrali MISTRAL MAX, a więc z taniego źródła energii.

Co daje GEO-SYSTEM MAX

 • Wysoki odzysk ciepła z wentylacji do 95% – spełnienie kryteriów budownictwa pasywnego i energooszczędnego.
 • Zużywając 1 kWh energii elektrycznej pompa ciepła dostarcza średnio 3,3 kWh energii cieplnej.
 • Zimą pełni funkcję ogrzewania ( lub dogrzewania ) nadmuchowego budynku za pomocą powietrznej pompy ciepła. Dodatkowym atutem jest dowilżanie powietrza wilgocią zawarta w gruncie.
 • Latem zapewnia utrzymanie optymalnego, najwyższego komfortu cieplnego i dostarczenie odpowiedniej ilości osuszonego i ochłodzonego powietrza. Zastosowanie płytowego GWC powoduje wzrost bezwładności cieplnej układu budynek-wymiennik, dlatego wewnątrz obiektu możemy czuć się latem jak w zamku z grubymi murami.
 • Zapobiega nadmiernej suchości – dowilża powietrze zimą w sposób naturalny dzięki wymiennikowi płytowemu GWC PROVENT-GEO.
 • Zapobiega duszności – dostarcza pożądany chłód w porze letnich upałów.
 • Działa antybakteryjnie – znacząco zmniejsza liczbę drobnoustrojów w nawiewanym powietrzu.
 • Przyjazny w użytkowaniu- układ jest praktycznie niesłyszalny w pomieszczeniach domu.
 • Wysoka efektywność energetyczna 0,2 W/(m3/s) – koszty eksploatacyjne są zdecydowanie najniższe.

Budowa i elementy systemu

geo system model systemu wentylacji

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO

Bezprzeponowy, o działaniu antybakteryjnym wymiennik ciepła, dzięki unikatowej konstrukcji ma najwyższą skuteczność energetyczną. To naturalny „bufor energii chłodu, energii ciepła i wilgoci”. Dodatkowo charakteryzują go niewielkie straty ciśnienia oraz możliwość pracy ciągłej – bez potrzeby „regeneracji” złoża.

GWC PROVENT-GEO w układzie GEO-System zapewnia:

 • wydajne chłodzenie i osuszanie powietrza latem,
 • ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą.

Więcej na stronie:

www.wymiennikgruntowy.pl

Centrala wentylacyjna z pompą ciepła MISTRAL MAX

To urządzenie umożliwiające realizowanie następujących funkcji:

 • wentylacji,
 • ogrzewania powietrznego,
 • chłodzenia – klimatyzacji.

Zastosowanie nowoczesnych wentylatorów EC oraz niewielkie opory własne central zapewniają najwyższa efektywność energetyczną – SFP = 0,21 W/(m3/h).

Wysokosprawny, przeciwprądowy wymiennik ciepła o zmniejszonych oporach hydraulicznych zapewnia odzysk ciepła do 92 %.

Zaawansowana automatyka kontroli przepływów utrzymuje stałe strumienie powietrza zapewniając tym samym maksymalną efektywność energetyczną.

Sprężarkowa pompa ciepła dostosowana do współpracy z GWC PROVENT-GEO dostarcza taniej energii grzewczej zimą i chłodu latem.

Automatyka

Na podstawie czujników wilgotności i temperatury zapewniony jest całoroczny nadzór nad zadanymi parametrami mikroklimatu w budynku. Praca wszystkich funkcji może się odbywać w sposób programowalny-automatyczny lub ręczny.

 • Kontrola wentylacji – w tym równoważenie nawiewu z wywiewem. Centrala na bieżąco bilansuje przepływy niezależnie od zmieniających się parametrów instalacji. Zapewniona jest przez to niezawodna praca, maksymalny odzysk ciepła oraz monitorowanie układu (np. stanu filtrów powietrza).
 • Chłodzenie bierne – z GWC przez bypass.
 • Chłodzenie czynne – z GWC + pompa ciepła.
 • Ogrzewanie przez wentylację – odzysk ciepła + pompa ciepła.

Normy

W związku z Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzoną w Polsce przez nowelizację do ustawy „Prawo budowlane” z dnia 19.09.2007 wciąż wdrażane są do polskiego prawodawstwa nowe normy. PKN sukcesywnie opracowuje polskie wersje norm europejskich.
Jedną z nich jest norma PN-EN 15251:2012 – Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego, dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.

Dodatkowe kryteria jakie trzeba wziąć pod uwagę, projektując już instalację wentylacyjną pod kątem usytuowania poszczególnych elementów systemu, zawarte są w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690) z późniejszymi zmianami.

KATEGORIA Krotność wymian powietrza* Pokoje dzienne i sypialnie (ilość powietrza) Ilość powietrza usuwanego
m3/h/m2 (1) 1/h m3/h/osoba (2) m3/h/m2 (3) Kuchnia (4a) Łazienki (4b) Toalety (4)
I 1,76 0,7 36 5,04 100,8 72 50,4
II 1,51 0,6 25,2 3,6 72 54 36
III 1,26 0,5 14,4 2,16 50,4 36 25,2

* Krotność wymian powietrza jest podobna w m3/h/m2 i w m3/h/osoba (2) kiedy wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m.

Rekomendowany przez Pro-Vent Systemy Wentylacyjne układ Geo-System powinien zapewniać, powołując się na wymagania normy PN-EN 15251:2012 II kategorię komfortu w zakresie ilości powietrza.

Kalkulator

Przykładowe dobory central wentylacyjnych, wymiennika gruntowego oraz wyliczenie ekonomicznego efektu stosowania instalacji wentylacyjnej PRO-VENT GEO-SYSTEM MAX na podstawie programu:

OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI