Geo-System

Wentylacja z GWC – GEO SYSTEMCechy charakterystyczne

GEO-System to rozwiązanie układu wentylacyjnego, które zapewnia nie tylko wentylację domu ale także zdecydowanie wyższy komfort mikroklimatu w ciągu całego roku, przy bardzo niskich kosztach eksploatacyjnych.

Co odróżnia GEO-SYSTEM od innych instalacji wentylacyjnych z rekuperacją

Niezakłócona praca nawet podczas silnych mrozów.
Zwiększona jest nominalna wydajność powietrza o 50-100% w stosunku do min. wymogów higienicznych.
Zastosowanie podwyższonej izolacyjności termicznej i akustycznej instalacji nawiewnej dostosowanej do nawiewu chłodnego powietrza w lecie.
Sterowniki central wentylacyjnych MISTRAL posiadają specjalną funkcję do współpracy z wymiennikiem gruntowym optymalizujący pracę układu.

Co daje GEO-SYSTEM

 • Wysoki odzysk ciepła z wentylacji do 95% – spełnienie kryteriów budownictwa pasywnego. Polecane centrale: MISTRAL PRO, MISTRAL DUO.
 • Zapobiega nadmiernej suchości – dzięki wymiennikowi płytowemu PROVENT-GEO, który dowilża zimą powietrze w sposób naturalny.
 • Zapobiega duszności – dostarcza pożądany i praktycznie „darmowy” chłód z gruntu w porze letnich upałów.
 • Działa antybakteryjnie – znacząco zmniejsza liczbę drobnoustrojów w nawiewanym powietrzu.
 • Przyjazny w użytkowaniu – układ jest praktycznie niesłyszalny w pomieszczeniach domu.
 • Wysoka efektywność energetyczna (0,2W/(m3/s))- zużycie energii elektrycznej zdecydowanie najniższe.

Budowa

Geo-System to połączenie unikatowego wysokosprawnego bezprzeponowego, gruntowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO i wykonanej według specjalnych wytycznych instalacji wentylacyjnej z centralą MISTRAL PRO lub MISTRAL DUO.

Każda instalacja tego typu powinna być zaprojektowana tak, aby uwzględniać rodzaj konstrukcji budynku, jego bezwładność cieplną, zapotrzebowanie na chłód poszczególnych pomieszczeń, optymalną organizację powietrza, potrzeby wentylacyjne dla okresu zimowego i letniego oraz inne.

GEO-System powinien być dobierany przy założeniu konieczności stosowania naturalnych sposobów ograniczania nadmiernego letniego nasłonecznienia (rolety, markizy, żaluzje).

Instalacja kanałowa GEO-System jest projektowana i wykonywana pod specjalnymi wymogami jakie narzuca GEO-System. Dostosowana jest do transportu względnie dużych ilości powietrza chłodnego latem. Niewielkie długości kanałów nawiewnych oraz doskonała izolacyjność cieplna i akustyczna gwarantują niewielkie koszty transportu powietrza.

geo system model systemu wentylacji

Elementy systemu

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO

Bezprzeponowy, o działaniu antybakteryjnym wymiennik ciepła, dzięki unikatowej konstrukcji ma najwyższą skuteczność energetyczną. To naturalny „bufor energii chłodu, energii ciepła i wilgoci”. Dodatkowo charakteryzują go niewielkie straty ciśnienia oraz możliwość pracy ciągłej – bez potrzeby „regeneracji” złoża.

GWC PROVENT-GEO w układzie GEO-System zapewnia:

 • wydajne chłodzenie i osuszanie powietrza latem,
 • ogrzewanie i dowilżanie powietrza zimą.

Więcej na stronie:

www.wymiennikgruntowy.pl

Centrala rekuperacyjna MISTRAL PRO

 • Wysoki realny odzysk ciepła 85-94 %
 • Niewielki poziom hałasu
 • Nisko pobór energii elektrycznej – SFP % = 0,20 – 0,24 W/(m3/h)
 • Najbardziej efektywna podczas mrozów, dostosowane do Polskiego klimatu
 • Wolnoobrotowe, dwustronnie ssące wentylatory EC zapewniają wyjątkowo niski poziom hałasu emitowanego do instalacji. Mają zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na moc niż tradycyjne wentylatory AC.

Automatyka

Dedykowane oprogramowanie sterownika centrali umożliwia automatyczną pracę wentylatorów, układu rozmrożeniowego, by-passu wymiennika ciepła, sterowanie dodatkowymi elementami zewnętrznymi (przepustnicami , nagrzewnicami, chłodnicami itp.).

Program GEO-System, przydatny gdy centrala pracuje z gruntowym wymiennikiem ciepła PROVENT-GEO, w zależności do pory roku i panujących warunków zewnętrznych optymalnie dostosowuje wydajność wentylacji. Rozbudowana automatyka sterująca pozwala na uruchomienie wielu dodatkowych funkcji i dostosowanie pracy centrali wentylacyjnej do warunków struktury instalacji.

Więcej na stronie:

Rekuperatory MISTRAL PRO

Normy

W związku z Dyrektywą 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy wprowadzoną w Polsce przez nowelizację do ustawy „Prawo budowlane” z dnia 19.09.2007 wciąż wdrażane są do polskiego prawodawstwa nowe normy. PKN sukcesywnie opracowuje polskie wersje norm europejskich.
Jedną z nich jest norma PN-EN 15251:2012 – Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego, dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę.

Dodatkowe kryteria jakie trzeba wziąć pod uwagę, projektując już instalację wentylacyjną pod kątem usytuowania poszczególnych elementów systemu, zawarte są w: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690) z późniejszymi zmianami.

KATEGORIA Krotność wymian powietrza* Pokoje dzienne i sypialnie (ilość powietrza) Ilość powietrza usuwanego
m3/h/m2 (1) 1/h m3/h/osoba (2) m3/h/m2 (3) Kuchnia (4a) Łazienki (4b) Toalety (4)
I 1,76 0,7 36 5,04 100,8 72 50,4
II 1,51 0,6 25,2 3,6 72 54 36
III 1,26 0,5 14,4 2,16 50,4 36 25,2

* Krotność wymian powietrza jest podobna w m3/h/m2 i w m3/h/osoba (2) kiedy wysokość pomieszczeń wynosi 2,5 m.

Rekomendowany przez Pro-Vent Systemy Wentylacyjne układ Geo-System powinien zapewniać, powołując się na wymagania normy PN-EN 15251:2012 II kategorię komfortu w zakresie ilości powietrza.

Kalkulator

Przykładowe dobory central wentylacyjnych, wymiennika gruntowego oraz wyliczenie ekonomicznego efektu stosowania instalacji wentylacyjnej PRO-VENT GEO-SYSTEM na podstawie programu:

OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI

Broszura informacyjna

POBIERZ ulotkę GEO-SYSTEM