Standard

Wentylacja z rekuperatorem – STANDARD

Cechy charakterystyczne

To wentylacja, której zadaniem jest zapewnienie podstawowej wymiany powietrza na poziomie wymaganego tzw. minimum higienicznego. Wyznacznikiem jest zapewnienie minimalnych ilości powietrza dostarczanego i usuwanego przy prawidłowo funkcjonujących przepływach powietrza pomiędzy pomieszczeniami.

Instalacja STANDARD zapewnia:

Stały dopływ świeżego, filtrowanego powietrza z możliwością regulacji ilości nawiewu i wywiewu.
Sprawne usuwanie zanieczyszczeń i szkodliwych gazów z powietrzem wywiewanym w ilościach wystarczających do zapewnienia podstawowych wymogów higieniczno-zdrowotnych
Oszczędność w ogrzewaniu. 

Dla instalacji tej nie przewiduje się dowilżania powietrza zimą ani chłodzenia i osuszania powietrza latem.

Budowa

system-wentylacji-w-domku-jednorodzinnym

Budowa układu wentylacji STANDARD jest relatywnie najprostsza. To zestaw kanałów nawiewno–wywiewnych i rekuperator.

Średni sezonowy odzysk ciepła z wentylacji jest na poziomie 70-85%*.

Dla central MISTRAL z wymiennikiem krzyżowym około 70%*
70

Dla central MISTRAL DUO i MISTRAL PRO około 85%*
85

* praktyczna wartość odzysku ciepła która  uwzględnia  ochronę przeciwzamrożeniową, wpływ warunków zewnętrznych na poziom zbilansowania strumienia nawiewnego z wywiewnym.

Automatyka

W systemie wentylacji nawiewno – wywiewnej można swobodnie programować pracę systemu (wersja sterowników z programem pracy tygodniowej) w zakresach przewidzianych wydajnością.
Nie zawsze jednak standardowa wentylacja nawiewno-wywiewna spełnia podwyższone oczekiwania klienta. W momentach wzmożonej eksploatacji systemu ( duża ilość gości, sporo gotowania ) system może okazać się częściowo niewydolny do szybkiej wymiany zużytego powietrza, ponieważ zaprojektowany został przy założeniach minimalnych wymaganych ilości powietrza.

Normy

Najważniejszą normą z punktu widzenia projektantów wentylacji jest norma PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. W dniu 8 lutego 2000 uchwalono jej zmianę PN-83/B-03430/Az3:2000.
Prawidłowa wentylacja powinna zapewniać doprowadzenie powietrza do pokoi oraz kuchni z oknem zewnętrznym oraz usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomocniczego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.

Najważniejsze postanowienia norm:

BUDYNKI MIESZKALNE

Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń pomocniczych. Strumienie te powinny wynosić, co najmniej:

  • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub węglową – 70 m3/h,
  • w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną – 30 m3/h w mieszkaniu do 3 osób i 50 m3/h dla więcej niż 3 osób,
  • w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h,
  • w łazience ( z WC lub bez) – 50 m3/h,
  • w wydzielonym WC – 30 m3/h,
  • w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym – 15 m3/h,
  • w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obowiązkowo z mechaniczną wentylacją nawiewno-wywiewną – 70 m3/h,
  • dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego – 30 m3/h.

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza, do co najmniej 120 m3/h.

Kalkulator

Pozwala określić wstępny dobór centrali i wyliczenie ekonomicznego efektu stosowania instalacji wentylacyjnej STANDARD.

OBLICZ OSZCZĘDNOŚCI