Jakie są źródła hałasu i jak wyciszyć system wentylacyjny

Pytanie

Dla układów wentylacji wymuszonej bardzo istotną kwestią jest poziom hałasu. Co tak naprawdę hałasuje w tym systemie (wentylator czy powietrze przepływające przez kanały) i jak bardzo jest to odczuwalne dla mieszkańców? Jak wyciszyć (izolacja, tłumiki, izolacja na przejściach przez przegrody)?

Aby ograniczyć hałas emitowany przez centralę należy:

  • Zaprojektować i wykonać instalację o małych oporach przepływu. Hałas emitowany przez wentylatory pracujące na dużych sprężach, może wrosnąć nawet kilkakrotnie.
  • Instalację nawiewno-wywiewną najlepiej wykonać z kanałów wygłuszonych akustycznie.
  • Zachować minimalną odległość 3-4 mb pomiędzy anemostatem (wywiew, nawiew).
  • Zmniejszyć ciśnienie statyczne na anemostatach (zazwyczaj na anemostatach najbliżej centrali) za pomocą przepustnic dławiących, które należy montować w odległości minimum 2 mb przed anemostatem co ograniczy „szumienie”.
  • Należy unikać montowania rekuperatora jak i wyrzutni ściennej w pobliżu sypialni gdyż nocą nawet niewielki szum powietrza może powodować dyskomfort.
  • Jeśli to konieczne zastosować tłumik na nawiewie.
  • Dobrać odpowiednią średnicę kanałów tak aby prędkość przepływu powietrza nie przekraczała 3-4 m/s.

 

Posted in: