Kalkulator

 • Kalkulator oblicza oszczędności eksploatacyjne w sezonie grzewczym i okresie letnim z tytułu zastosowania systemów wentylacyjnych oraz wentylacyjno-grzewczo-klimatyzacyjnych firmy Pro-Vent.

  Na podstawie wprowadzonych przez użytkownika danych program porównuje parametry pracy dla wybranego systemu firmy Pro-Vent z tradycyjną wentylacją grawitacyjną (bez rekuperacji).

  W ramach obliczeń dobierana jest wstępnie centrala wentylacyjna i (w zależności od pełnionych funkcji) wyznaczane są oszczędności cząstkowe składające się na końcową, pełną oszczędność eksploatacyjną (wyrażoną w PLN).

 • Dla systemów Standard i Geo-System: kalkulator oblicza oszczędności w sezonie grzewczym.

  Dla systemów Geo-System Max i Geo-Klimat: kalkulator oblicza oszczędności w sezonie grzewczym i letnim.

  URUCHOM KALKULATOR

  Obliczenia dają wartości przybliżone i nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń.