Pomysł na układ grzewczo-wentylacyjny w domu jednorodzinnym o powierzchni 150-200 m2

Pytanie

Planuję budowę domu jednorodzinnego (pow.: 150-200 m2, lokalizacja: 70 km na pn-wsch od Wrocławia) i rozważam taki oto układ grzewczo-wentylacyjny:

  • Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła (rekuperator przeciwprądowy lub entalpiczny), ewentualnie z zastosowaniem gruntowego wymiennika ciepła, rozprowadzająca ciepło do poszczególnych pomieszczeń.
  • Pompa ciepła powietrze-powietrze (główne źródło ciepła), sterowana temperaturą w wybranym pomieszczeniu i wpięta do systemu wentylacyjnego, czyli ogrzewająca powietrze w przewodach wentylacyjnych, gdzie dolnym źródłem ciepła mogą być: powietrze z zewnątrz lub powietrze z wentylacji.
  • Kominek na drewno opałowe (uzupełniające źródło ciepła) również wpięty do systemu wentylacyjnego.

Uprzejmie proszę o ocenę tego rozwiązania, gdyż nie znalazłem przykładów zastosowania.

Pomysł jest logiczny, wszystko jednak zależy od realizacji.

Jeśli w układzie wentylacyjnym zostanie zastosowany odpowiednio wydajny GWC to powietrze zużyte za centralą wentylacyjną będzie miało znaczną energię, możliwą do wykorzystania jako dolne źródło pompy ciepła. Powietrze nawiewane może być ogrzane do np. temperatury około +35 st. C.

Można to rozprowadzić instalacją kanałową po pomieszczeniach. Ale uwaga! na poszczególnych odcinkach przewodów będą spadki temperatury powietrza (o kilka do nawet 10 stopni !!!). Trzeba to wszystko dokładnie policzyć.

Taki układ może dodatkowo latem pełnić funkcję klimatyzowania budynku. Z praktyki wiadomo, że wówczas strumień powietrza powinien być znaczny (np. 2 wymiany dla pokoi).

W przypadku ogrzewania kominkiem, to najlepiej wykonać odrębną instalacją z wentylatorem obiegowym, koniecznie z filtrem powietrza.

Podobny układ, czyli odpowiedni GWC i centralę rekuperacyjną z pompą ciepła, nasza firma oferuje pod nazwą „GEO-SYSTEM MAX„.

Posted in: