Przenoszenie się zapachów między pomieszczeniami

Pytanie

Niektórzy użytkownicy systemów wentylacji z rekuperacją uskarżają się na przenoszenie się zapachów między pomieszczeniami. Czy jest to kwestia niepoprawnego doboru lub montażu systemu cz jest to spowodowane innymi przyczynami?

Zazwyczaj kratki wyciągowe montuje się w kuchni, łazience, toalecie zaś nawiewy świeżego powietrza w salonie, sypialni. Wymuszona w ten sposób cyrkulacja powietrza powinna skutecznie ograniczyć przenoszeniu zapachów podczas np. gotowania z kuchni do innych pomieszczeń budynku.

Ważne jest dobre wyregulowanie systemu wentylacji tak by przynajmniej nawiew równy był wywiewowi. Najczęściej stosuje się systemy z lekkim nadciśnieniem.

Nie wolno też zapominać o odpowiednich otworach wentylacyjnych w drzwiach pomiędzy pomieszczeniami, by zapewnić swobodny przepływ powietrza.

Kłopot także może się pojawić jeśli do instalacji wywiewnej podłączony jest okap kuchenny z wentylatorem. W przypadku, gdy okap posiada silnik o wydatku większym niż wydajność znamionowa centrali wentylacyjnej należy stosować przepustnice zwrotne na pozostałych kanałach wyciągowych oraz przepustnice stałego przepływu ograniczającą przepływ do maksymalnej wydajności centrali aby nie doprowadzić do dystrybucji powietrza wyciągowego kuchni poprzez pozostałą cześć instalacji wywiewnej.

Posted in: